Nombre: Carme Servera Morey
Mensaje: Bones tardes,
Som la directora del CEI Sant Francesc d’Assís de Son Servera. Necessitam per cobrir vacant d’una substitució de baixa d’embaràs i posterior maternitat a un/a mestra amb doble grau d’Infantil i Primària amb menció d’Audició i Llenguatge o que tengui només la titulació d’Educació Infantil, però hagi fet algun màster i/o curs relacionat amb aquesta menció.